Stonka ziemniaczana

System prognozuje termin ochrony chemicznej przeciwko chrząszczom stonki ziemniaczanej generując termin zabiegu na podstawie danych z lokalnych stacji meteorologicznych. Przed podjęciem wykonania zabiegu konieczna jest lustracja plantacji w celu potwierdzenia zaleceń systemu wspomagania decyzji. Podczas lustracji pola należy uwzględnić takie czynniki jak uszkodzenie lub zniszczenie 1/5 powierzchni roślin, etapy rozwoju larwalnego, a także prognozy warunków meteorologicznych. Temperatura powietrza w granicach od 20 do 25°C jest ostatecznym sygnałem do wykonania zabiegu chemicznego. Za próg szkodliwości ekonomicznej stonki ziemniaczanej uważa się stwierdzenie 1 jaja na spodniej stronie liścia lub od 15 do 60 larw na jednej roślinie ziemniaka. Najpoważniejsze uszkodzenia roślin powstają, gdy większość znajdujących się w roślinie larw znajduje się w stadium L4. Larwy stonki ziemniaczanej L1 przechodzą trzy etapy linienia - L2, L3, L4. Ochronę chemiczną przeciw stonce ziemniaczanej należy prowadzić przed pojawieniem się masowego występowania stadium larw L4.

Wybierz punkt do obliczeń
Wróć