Rolnica zbożówka

System wyznacza prognozę dla chemicznego terminu zwalczania gąsienic rolnic na podstawie analizy danych meteorologicznych oraz intensywności lotu motyli. System wymaga wprowadzenia daty (data początkowa) obliczeń - daty masowego lotu motyli. Intensywność masowego lotu określana jest za pomocą pułapek świetlnych, gdzie dane z obserwacji wprowadza się bezpośrednio do systemu wspomagania decyzji. Algorytm bazuje na danych z lokalnych stacji meteorologicznych - sumie temperatury efektywnej. Po przekroczeniu zadanej wielkości wyznacza, prognozuje datę wykonania zabiegu chemicznego. Przed podjęciem wykonania zabiegu chemicznego konieczna jest lustracja plantacji w celu potwierdzenia zaleceń systemu wspomagania decyzji. W tym momencie użytkownik powinien przeprowadzić lustrację terenową w celu określenia przekroczenia progu szkodliwości ekonomicznej, który wynosi 6 młodych gąsienic rolniczych (stadium L1 i L2) na 1 m2.

Wybierz punkt do obliczeń
Wróć