Chwościk

System wyznacza prognozę zabiegu chemicznego przeciwko Chwościkowi. Ochronę wykonuje się po wykiełkowaniu roślin, gdy 50 proc. liści pokrywa glebę. Można wykonać tylko jeden zabieg w sezonie, biorąc pod uwagę 14-dniowy okres karencji. Nasiona przed siewem należy zaprawić. Należy unikać odmian podatnych na tę chorobę. Zazwyczaj są to liście buraka o dużej masie. W przypadku pojawienia się choroby, resztki porażonych liści należy zebrać z pola, a następnie wykonać głęboką orkę. Należy powstrzymać się od uprawy buraków, stosować 3-letni płodozmian. Po przekroczeniu progu szkodliwości ekonomicznej należy wykonać zabieg zgodnie z zaleceniami odpowiedniego środka grzybobójczego.

Wybierz punkt do obliczeń
Wróć