Omacnica prosowianka

Model przetestowany został w celu opisania zależności między tempem rozwoju poszczególnych stadiów rozwojowych, a temperaturą dla omacnicy prosowianki. Wykazuje on najmniejsze zmiany w warunkach terenowych w oparciu o algorytm wykorzystujący stopniodni. Skalibrowany jest za pomocą eksperymentów laboratoryjnych opartych na niszczącym próbkowaniu w sinusoidalnych temperaturach powietrza. Bazuje na rozwoju laboratoryjnym stadiów rozwojowych z najmniejszymi przesunięciami czasowymi między przewidywanymi a obserwowanymi wylinkami. Temperatura nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na najmniejsze zmiany w warunkach terenowych, gdzie pod uwagę brane są także stadia rozwojowe roślin kukurydzy. Ciągłe badania terenowe i analityczne skupiają się na dokładnej ilościowej analizie czynników wpływających na rozwój stadiów omacnicy. Analiza czynników innych niż temperatura powietrza skupia się głównie na dacie inwazji, czynnikach klimatycznych i fenologicznych zmianach stadiów rozwojowych kukurydzy.

Wybierz punkt do obliczeń
Wróć