Choroby grzybowe

Brunatna plamistość liści zbóż występuje zarówno na młodych, jak i na starszych liściach. Objawami infekcji są widoczne owalne trzymilimetrowe plamy koloru brunatnego otoczone chlorotyczną obwódką. W centralnej części plamki można zaobserwować czarną zmianę z białym punktem w środku zmiany chorobowej. W miarę postępu wegetacji plamy powiększają się, łączą się ze sobą powodując żółknięcie, później zamieranie liści. Na wykształconych kłosach objawy brunatnej plamistości liści zauważyć można w środkowej części plew, gdzie obserwuje się brązowe, owalne plamy wielkości 1-2 mm. Lustrację pola należy przeprowadzić w fazie krzewienia oraz od fazy pierwszego kolanka, do fazy kłoszenia. Obserwacje wykonuje się na 50 roślinach, rosnących po przekątnej pola. Decyzję o chemicznej ochronie trzeba podjąć po przekroczeniu orientacyjnych progów szkodliwości. W przypadku fazy krzewienia próg szkodliwości wynosi około 10-15%. Z kolei w drugim terminie lustracji poziom porażenia liści będący sygnałem do wykonania zabiegu to 5%. Algorytm bazuje na średniej dobowej temperaturze powietrza, średniej dobowej wilgotności powietrza oraz przebiegu opadów atmosferycznych z odczytów ze stacji meteorologicznych wyznaczając termin przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości. Przed wykonaniem zabiegu chemicznego konieczne jest sprawdzenie łanu pod kątem oznak obecności i liczebności czynnika sprawczego wywołującego brunatną plamistość liści.

Wybierz punkt do obliczeń
Wróć